Velkommen til nettportalen Personvernkommisjonen.no

Velkommen til nettportalen Personvernkommisjonen.no. Dette er en nettside med fokus på personvern og nettsikkerhet.

I dagens samfunn kommer personvernet til norske borgere stadig under press. Det er mye å holde seg oppdatert på for de som ønsker å forstå utfordringene. På denne nettsiden ønsker vi å bidra med nyttig informasjon om rettigheter, og hva man kan gjøre for å beskytte personvernet.

Bred dekning

På nettsiden vil vi gi leserne en bred dekning av alle typer nyheter som er relevante for personvern. Utviklingen på dette feltet er rask, og det oppstår stadig nye problemer. Derfor håper vi å fange opp det meste i vår dekning. Det er viktig å nå ut til befolkningen med informasjon om hvordan man skal forholde seg til de utfordringene som oppstår.

Nettsikkerhet

Nettsikkerhet er et område som det er ekstra viktig å følge med på. Det oppstår stadig sikkerhetshull i ulike IT-systemer som gjør at man er sårbar for fiendtlige angrep. Samtidig er det mange utfordringer rundt personvern på nett. I dag har mange aktører tilgang på forskjellige opplysninger om nettbrukere uten at disse brukerne alltid er klar over det. Store aktører lagrer sensitiv informasjon uten at man nødvendigvis har en reell mulighet til å si nei. Da blir det et skjevt maktforhold mellom de som sanker informasjon, og de som blir kartlagt. Dette er problemstillinger som vi vil se nærmere på i mange artikler på denne nettsiden.

Store ambisjoner

Personvernkommisjonen.no har store ambisjoner om å nå ut til folket med siste nytt om personvern. Dette er et tema som blir stadig mer aktuelt, og heldigvis har flere mennesker begynt å fatte interesse for feltet. Alle mennesker bør reflektere rundt hvordan de selv kan verne om sitt eget personvern. Vi ønsker å gi de beste tipsene om hvordan man kan være mer bevisst på dette i sin egen hverdag. På dette nettstedet vil vi stille store krav til våre egne skribenter, og sørge for at all informasjon er kvalitetssikret på en god måte. Vi har som målsetning å presentere saker som er gjennomarbeidet og lette å forstå. Slik vil vi forsøke å skape mer oppmerksomhet rundt personvern i det norske samfunnet.

Kontakt oss

Det er enkelt å komme i kontakt med Personvernkommisjonen.no. Vi tar imot alle typer tilbakemeldinger og spørsmål fra publikum. Det er bare å sende en e-post gjennom nettsiden. Vi er opptatt av å forbedre oss, og tar gjerne imot konstruktive innspill til endringer. Denne siden er under stadig utvikling, og vi vil gjerne involvere brukerne i prosessen. Vi kommer til å ta alle innspill på alvor, og håper på mange tilbakemeldinger. Personvernkommisjonen.no svarer på all korrespondanse fortløpende.

Denne nettsiden er laget for å fremme personvern og nettsikkerhet. Her legger vi ut alle typer nyheter som vi mener er relevante for nordmenn. Ved å holde seg oppdatert så kan man ta tilbake makten over eget personvern. Vi ønsker å hjelpe så mange som mulig med å bli oppmerksomme på sine egne rettigheter. Da kan vi forhåpentligvis bidra til bedre personvern i Norge.

 
Privacy Policy