Kameraovervåkning: Slik er reglene

Kameraovervåkning er nærmest blitt standarden på mange arbeidsplasser i dag. Dette er et sikkerhetstiltak som reduserer personvernet til den enkelte. Derfor er det strenge regler for hvordan overvåkningen kan gjennomføres.

De som driver med kameraovervåkning har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i regelverket.

Særskilt behov for overvåkning

Kameraovervåkning er bare tillatt når de foreligger et særskilt behov for dette. Overvåkningen må baseres på et tydelig formål og et saklig grunnlag. Dette er noe man må definere skriftlig før man setter i gang med kameraovervåkning. Man må da holde seg innenfor det formålet man har definert. Det er ikke lov å sporadisk gjøre noe annet enn det som er avklart på forhånd. Loven er tydelig på alvorlighetsgraden som må ligge til grunn for formålet. Man kan blant annet overvåke når det eksisterer trusler mot helsen til mennesker eller er fare for kriminelle handlinger.

Området som skal overvåkes

Det er heller ikke fritt fram for å velge hvilket område som skal overvåkes. Det vil for eksempel stilles strengere krav til å overvåke et område der få mennesker oppholder seg. Dette gjelder for eksempel i en bedrift der noen områder bare er tilgjengelige for de ansatte. Man har ikke lov til å sette opp kameraovervåkning som viser et område som tilhører en annen bedrift. Det er også vanlig at man ikke aksepterer lydopptak som en del av overvåkningen.

Rett til innsyn

Det er ikke slik at man kan utlevere opptakene til hvem som helst. I utgangspunktet er det bare politiet som kan få utlevert slike opptak. Det er imidlertid også mulig å kreve innsyn om man selv er en del av opptaket. De som har blitt overvåket kan kreve å få se opptaket, men har ikke rett til å få utlevert en kopi. Det er bedriften som plikter å legge til rette for at vedkommende skal få denne muligheten. Denne rettigheten er basert på hensynet til personvernet til den som blir filmet.

Sikkerhetstiltak for utstyr og videoopptak

Loven stiller krav til at de som driver med overvåkning må ha gode nok sikkerhetsrutiner. Opptakene skal beskyttes på en god måte. I tilfeller der disse lagres i fysisk format, så må den som overvåket sørge for at disse opptakene låses inn. Lagring med nettbaserte løsninger må også gjøres på riktig måte. Da har man plikt til å forsikre seg om at de som tilbyr lagringen har implementert gode nok sikkerhetstiltak. I tillegg så skal selve utstyret sikres på en forsvarlig måte. Dette må gjøres av noen som har faglig kunnskap på området. Sikkerheten må alltid være et prioritert området for de som driver med denne typen overvåkning.

Det stilles strenge krav til kameraovervåkning i Norge. Det er bra at man ikke helt har glemt personvernet ved utformingen av regelverket. Likevel er den totale mengden av overvåkning negativ for befolkningen sitt privatliv. Det er ekstremt viktig at alle som driver med kameraovervåkning tar regelverket på alvor. Lovbrudd kan føre til juridiske reaksjoner fra Datatilsynet og andre myndigheter. Hensynet til de man overvåker må veie høyest når man utformer et system for kameraovervåkning.

 
Privacy Policy