Krenket på nett? Dette bør du gjøre!

Undersøkelser viser at flere enn noen gang føler seg krenket på nett. Bruken av internett har skapt en ny arena for krenkelser som er vanskelig å kontrollere. Heldigvis finnes det muligheter om man blir utsatt for denne typen sjikane.

Krenkelser på nett finnes i stadig flere former. Hva man bør gjøre avhenger derfor av hva man blir utsatt for.

Nettmobbing

Mange opplever dessverre å bli mobbet på nett. Dette kan skje både på blogger, nettsteder og sosiale medier som Facebook og Twitter. Denne typen mobbing foregår ofte gjennom meldinger, og er derfor vanskelig for andre å oppdage. For barn og unge er det viktig å ta kontakt med en voksen person som de stoler på. Det er ingenting som er verre enn å være alene med mobbing. Det å involvere andre kan virke skummelt, men kan utvikle seg til å bli en stor støtte. Da kan man også få hjelp til å gjøre noe med mobbing slik at den kan ta slutt. Det er viktig å ikke miste håpet, og tro på at ting kan bli bedre.

Spredning av bilder

Stadig flere opplever at andre sprer lettkledde bilder av dem på nett. Dette kan føre til store konsekvenser for den som blir rammet. Mange sliter psykisk fordi bildene ligger tilgjengelig for alle på forskjellige nettsider. I tillegg er det blitt mer vanlig at bilder spres gjennom kanaler som Facebook og Snapchat. Dette er en svært uheldig utvikling som har gjort de enda vanskeligere for de som blir rammet. I en slik situasjon kan det være lurt å ta kontakt med nettportalen Slett Meg. Her kan man få hjelp til å fjerne uheldige bilder av seg selv fra ulike nettsider. Det er likevel verdt å merke seg at spredning av slike bilder er ulovlig, og at det derfor er mulig å anmelde saken til politiet. Uavhengig av situasjonen så er det ikke akseptabelt at noen sprer slikt innhold mot en person sin vilje. Man kan sende et tydelig signal til de som gjør dette ved å gå til anmeldelse.

Ta ansvar

For å få slutt på krenkelser på nett så er man avhengig av at flere tar ansvar. De som ikke blir rammet bør også si klart i fra når de ser mobbing på nettet. Dette er et samfunnsproblem som ikke blir borte uten at man tar tak i det over hele landet. Når flere tar ansvar, og sier nei til mobbing så blir det vanskeligere å være en mobber. Det er alltid viktig å huske på at selv et lite bidrag kan utgjøre en stor forskjell for en person som opplever nettmobbing.

Gjennom målrettet holdningsskapende arbeid kan man sørge for å redusere problemet med krenkelser på internett. Samtidig er det viktig å huske på at man har muligheten til å gjøre noe om man blir rammet. Ved å handle kan man ta tilbake kontrollen, og stiller mobberen til ansvar. Det aller viktigste er å ikke gi opp når man blir utsatt for mobbing på internett.

 
Privacy Policy