Treningsarmbånd og personvern

De siste årene har etterspørselen til treningsarmbånd eksplodert. Dette reiser en del problemstillingen rundt personvernet til brukerne.

Disse armbåndene samler inn mye helsedata om hver enkelt person. Flere har uttrykt bekymring for at denne informasjonen kan brukes til uheldige formål.

Forbrukerrådet er kritisk

Forbrukerrådet har blant annet klaget inn Garmin, Mio, Fitbit og Jawbone til Datatilsynet og Forbrukerombudet. De er blant annet skeptiske til bruk av helsedata til markedsføringsformål. De store mengdene med data kan ha stor verdi for virksomheter som vil vite mer om denne kundegruppen. Det er i slike tilfeller at personvernet kan bli krenket. Mange av de som benytter slike armbånd er ikke en gang klar over at deres informasjon kan deles med eksterne parter.

Tilsynelatende uskyldig

Det er ekstra graverende at denne typen informasjonslagring går utover et tilsynelatende uskyldig produkt. De fleste forstår at de kan bli utsatt for dette på sosiale medier. Det er mye vanskeligere å fange opp hva som skjer i forbindelse med alle disse andre produktene som man trodde bare var til for et spesifikt formål. Det er lett å bli lurt til å tro at noe er uskyldig, når det i praksis ikke er det.

Les vilkårene

Når man velger å gå til innkjøp av et treningsarmbånd, så er det lurt å lese nøye gjennom vilkårene. Disse vil variere alt etter hvilken produsent man kjøper armbåndet fra. Her vil det være mer informasjon om hvordan data blir benyttet. Det gjelder å unngå armbånd fra produsenter som deler opplysninger med andre. Da er det mindre sjanse for å bli utsatt for overtramp. Det å lese gjennom vilkårene er en god leveregel som altfor mange har glemt.

Velg de riktige innstillingene

Man bør også se etter hvilke innstillinger man kan velge mellom. Her kan det finnes alternativer som hindrer en del informasjonslagring. Riktig bruk kan styrke personvernet til den som benytter seg av armbåndet. Se derfor nøye gjennom de ulike innstillingene, og tenk over hvilke konsekvenser som blir resultatet av det man velger.

Personvernet under press

Situasjonen med treningsarmbånd er på mange måter et symptom på et større problem i samfunnet. Personvernet er under større press enn noen gang. Stadig flere aktører lagrer, og deler opplysninger om kunder og andre. Det kan være utfordrende å holde seg oppdatert på alt som skjer på dette området.

Det er viktig å være kritisk til treningsarmbånd på samme måte som man er kritisk til andre digitale produkter. Dette er ikke bare et hjelpemiddel til trening, men også en avansert maskin som lagrer opplysninger om brukeren. Derfor er det viktig å velge det riktige produktet.

 
Privacy Policy