ID-tyveri: Dette må du gjøre

ID-tyveri er noe de fleste har hørt om, men som de færreste har et forhold til. Denne typen kriminalitet blir stadig mer utbredt, og kan ramme alle.

ID-tyveri kan få svært alvorlege konsekvenser på flere områder. Det finnes mange ting en kriminell kan gjøre når vedkommende har stjålet de nødvendige opplysningene.

Et personnummer kan være nok

Svindlere kan gjøre mye med relativt liten informasjon om en person. Det er derfor all grunn til å ta denne typen kriminalitet på alvor. En kriminell som har en person sitt personnummer kan gjøre stor skade. Bare det å ha et telefonnummer og navn kan være nok til at de klarer å opprette en bankkonto. Med mer opplysninger kan de både ta opp gjeld knyttet til en person, og kjøpe ting på vegne av vedkommende. Det finnes mange forskjellige typer svindelopplegg som muliggjøres av ID-tyveri.

Forebygging

Det er mye man selv kan gjøre for å forebygge ID-tyveri. Ved å følge noen enkle tips kan man gjøre jobben mye vanskeligere for svindlerne. Det handler om så enkle ting som å ha lås på postkassen, og sørge for å sperre et bankkort viss man mister det. Samtidig er det lurt å tenke gjennom hva man gjør på internett. Kommunikasjon bør i største mulig grad skje gjennom sikre tjenester. I tillegg er det lurt å beskytte datamaskinen med programvare som hindrer skadelige angrep.

Hva gjør man viss man blir rammet?

Det er viktig at man gjør de riktige tingene om man blir rammet av ID-tyveri. Slik kan man selv være med på å begrense skadene. Man bør starte med å undersøke hva tyvene har gjort. Ved å søke på nett og i sosiale medier så kan man finne spor. I tillegg bør man sjekke nettbanken, og lignende, for å se om de har gjort noe der. Om man oppdager at de har gjort noe så kan man forsøke å reversere det. Viss de har laget et telefonnummer med ditt navn, så bør du umiddelbart sperre det.

Stopp kreditt

Man kan selv ta kontakt med de som vurderer kreditt for å sperre ditt eget navn. Viss noen skal ta opp et abonnement eller søke om et lån, så er det vanlig at de kredittvurderes. Man kan selv ta kontakt med kredittbyråene for å sperre sitt eget navn. Da vil ikke de kriminelle lykkes med svindelen om navnet blir kredittvurdert. Det kan være lurt å kontakte både Experian AS og AAA Soliditet AS om saken. Dette kan spare en person for omfattende kostnader ved ID-tyveri.

Anmeld tyveriet

Det er viktig at man anmelder forholdet så raskt som mulig. Det er dessverre ingen garanti for at politiet kommer til å etterforske saken. Likevel er det viktig å gjøre om man vil komme best mulig ut av saken. En bank eller et forsikringsselskap vil nemlig forvente dette om det blir snakk om erstatning.

Ellers er det viktig å holde øyne åpne, og følge med på hva som skjer. Det gjelder å følge med på e-post, nettbank og post. Her kan det dukke opp faresignaler som det er verdt å se nærmere på. I den grad man finner spor så har man noe å jobbe videre med. Personlig innsats er viktig når man blir utsatt for et ID-tyveri. Det er gode sjanse for å forhindre mange av problemene ved å skape hindringer for svindlerne.

 
Privacy Policy