Innsynsrettigheter etter personvernloven

De færreste har kjennskap til de rettighetene man har i henhold til personvernloven. Det er lurt å være klar over hva man har rett på i en situasjon der en aktør lagrer personlig informasjon.

I utgangspunktet er det slik at en bedrift som lagrer sensitive opplysninger er forpliktet til å informere om dette både på egenhånd, og etter oppfordring fra kunden.

Registrerte opplysninger

I tilfeller der en virksomhet har registret opplysninger om en person så har vedkommende rett til innsyn. Man kan etterspørre om informasjon om hvilke typer opplysninger som blir lagret av bedriften. I tillegg har man krav på å få vite hvilke tiltak de har iverksatt for å beskytte disse opplysningene. Etter at man har etterspurt slik situasjon så må bedriften svare raskt. Det bør ta maksimalt 30 dager fra de får forespørselen til de svarer. Dette er regulert av lovverket. Det skal ikke opplevelse som vanskelig å få tilgang på slik informasjon.

Rett til generell informasjon

Alle har mulighet til å få generell informasjon om en virksomhet sin informasjonslagring. Dette gjelder uavhengig av om det gjelder den som forespør dette personlig eller ikke. Her kan man blant annet få svar på hvem som lagrer informasjonen, adresse til vedkommende, hva som er grunnlaget for lagringen og hvem som eventuelt får utlevert opplysningene. Det er bare å rette en forespørsel til virksomheten for å få svar på disse spørsmålene.

Bedriftens plikt til å informere

Når en bedrift lagrer opplysninger om en person så er de forpliktet til å informere vedkommende om dette. De har med andre ord et selvstendig ansvar for å gi god informasjon om dette til alle som de har i sine systemer. En virksomhet skal blant annet fortelle hvem som lagrer opplysningene, adressen til vedkommende, grunnlaget for lagringen og hvor lenge informasjonen lagres. Det er også viktig å informere brukeren om at deltakelsen er frivillig. Man kan altså velge å si nei til at bedriften gjør dette. Det er dessverre alt for få som er klar over at dette er en mulighet. I dagens samfunn kan det virke som at man nærmest er forpliktet til å gå med på det meste innenfor lagring av opplysninger. Det er man heldigvis ikke i henhold til regelverket.

Unntak fra reglene

Det finnes likevel et par unntak som kan gjøre at man ikke får utlevert informasjon i henhold til vanlig saksgang. Viss det er snakk om opplysninger som er omfattet av taushetsplikt så kan ikke disse utleveres. Et annet unntak er opplysninger som er viktig for oppklaring av lovbrudd, og informasjon som brukes i en straffesak.

Det er dessverre ikke alle aktører som er like flinke til å følge det gjeldende regelverket. Derfor er det ekstra viktig å være på vakt, og passe på at egne rettigheter blir ivaretatt på en god måte. Når man vet hva lovverket sier så er det mye enklere å få gjennomslag. Det er ingen grunn til å vente med å kreve utlevering av opplysninger. Dette er en rettighet man har, og bedriften er forpliktet til å fremskaffe informasjonen. Ved å føre aktivt innsyn kan man også passe på at de som lagrer informasjon ikke går over streken.

 
Privacy Policy